Thông Báo OFF Tổng Đài và CCTalk Đêm Giao Thừa

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Đón chào Xuân Bính Thân 2016, Bổn Trang xin chúc quý Thành Chủ một năm mới Phát Tài Phát Lộc - Vạn Sự Như Ý. Bổn Trang cũng xin thông báo về việc OFF Tổng Đài và Kênh CCTalk Đêm Giao Thừa (1900.561.558) , lịch trình dự kiến như sau:

Thời Gian

Tổng Đài Hỗ Trợ
  • Thời Gian OFF Tổng Đài: Từ 19:00 ngày 07/02/2016.
  • Thời Gian Hoạt Động Lại: Vào lúc 07:00 ngày 08/02/2016.
Kênh Hỗ Trợ CCTalk
  • Thời Gian OFF: Từ 19:00 ngày 07/02/2016.
  • Thời Gian Hoạt Động Lại: Vào lúc 07:00 ngày 08/02/2016.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Bổn Trang xin thông báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,