Thông báo: Nhận trùng code Sư đồ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Trong sự kiện Sư đồ Ngọa Long diễn ra từ 22/02 đến 07/03/2012, do lượng thành chủ truy cập nhận code quá lớn nên có một số trường hợp đã nhận trùng code. Bổn trang rất tiếc vì sự cố này đã xảy ra.

Vậy, đối với những thành chủ bị nhận code trùng, bổn trang sẽ tiến hành phát lại code trong thời gian sớm nhất!

Bổn trang kính báo!