Thông báo nhận code Trân Châu – Ngọc Bôi và Kim Lô

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Vì lý do kỹ thuật nên các Thành Chủ không thể chọn nhận vật để nhận code Trân Châu – Ngọc Bôi và Kim Lô trong sự kiện "Nạp Vàng 123Pay - Nhận Quà Mỗi Ngày". Hiện tai BĐH Ngọa Long đã khắc phục thành công lỗi trên, Thành Chủ có thể vào chương trình nhận lại code.

Thành Chủ vui lòng nhận lại code Trân Châu – Ngọc Bôi và Kim Lô tại đây.

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,