Thông Báo- Mở Hoạt Động Tranh Bá Liên Server

Qúy Thành Chủ kính mến,

Bổn Trang xin thông báo đến quý Thành Chủ về hoạt động "Tranh Bá Liên Server" sẽ được dự kiến ra mắt vào ngày 01/03/2016. Chính vì thế, Bổn Trang thân mời các vị Thành Chủ hãy tham gia trải nghiệm hoạt động "Tranh Bá Liên Server" để có cơ hội giành lấy những giải thưởng vô cùng hấp dẫn và giá trị, cũng như chứng minh được sức mạnh và vị thế của mình trên con đường kiến lập đế vương.

Nội Dung

  • Thời gian dự kiến ra mắt: Vào ngày 01/03/2016.
  • Xem chi tiết hoạt động "Tranh Bá Liên Server": Tại đây.
  • Mọi ý kiến đóng góp hoặc báo lỗi quý Thành Chủ vui lòng báo lỗi: Tại đây.
  • Lưu ý:
    • Nếu xuất hiện lỗi nghiêm trọng, Bổn Trang sẽ tắt hoạt động "Tranh Bá Liên server" để khắc phục.

Chúc quý Thành chủ chinh phục thử thách và chiến thắng khi tham gia hoạt động "Tranh Bá Liên Server" của Ngọa Long.

Trân trọng kính báo,