Thông Báo - Lỗi Vòng Quay Tinh Tú

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Vì lý do kỹ thuật nên trong ngày hôm qua 16/09, một số server xảy ra tình trạng bị lỗi Vòng Quay Tinh Tú.

Các trường hợp bị lỗi, Quý Thành chủ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vnđể BĐH có thể kiểm tra và khắc phục sớm nhất.

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,