Thông Báo - Lỗi Tiêu Phí Nhận Quà

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Hiện nay, do xảy ra sai sót về mốc Nạp Vàng nhận Lê Thạch trong hoạt động "Tiêu Phí Nhận Quà" ngày 21/09. Mong quý Thành Chủ thông cảm cho sự cố này.

BĐH sẽ tiến hành hỗ trợ cho quý Thành Chủ đã nạp Vàng mốc nhận Lê Thạch như sau:

  • Sẽ đền bù lại phần Vàng lệch giữa 6200 và 5800 là 400 vàng.
  • Đền bù 25% của phần lệch là 100 vàng.
  • Tổng quý Thành Chủ nhận được số vàng hỗ trợ là 500.
  • Lưu ý: quý Thành Chủ ko cần gửi hỗ trợ, hệ thống tự kiểm tra các trường hợp đã nhận Lê Thạch để tiến hành hỗ trợ cho quý Thành Chủ.
  • Trong thời gian này quý Thành Chủ vẫn có thể nạp tích lũy bình thường.
  • Thời gian dự kiến đền bù: 29/09/2015.

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,