[Thông báo] Lỗi sau khi cập nhật phiên bản mới

Q
uý thành chủ thân mến!

Sau khi cập nhật Phiên Bản Mới có một số lỗi phát sinh, BĐH Ngọa Long đang tiến hành kiểm tra và điều chỉnh một số lỗi sau:

  • Liên quan đến trợ uy tính năng server Tranh Bá: hiện tại xác định một số lỗi liên quan, quý thành chủ vui lòng không nên Trợ Uy. khi Trợ uy sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp cố tình trợ uy, BĐH sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan.
  • Lỗi tướng Văn Sính: trước đây không buff được cho bản thân, hiện tại phát sinh lỗi có thể buff cho bản thân.
  • Lỗi Hải Chiến: không Tấn công được Quân đoàn Hải chiến.
  • Và 1 số lỗi hiện thị khác.

Thời gian điều chỉnh lỗi sẽ thông báo tại trang chủ.

Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Mọi khó khăn trong quá trình bôn tẩu Thành Chủ có thể gửi tại trang: http://hotro1.zing.vn vui lòng viết tiếng Việt có dấu, và kèm theo hình ảnh (nếu có), để BĐH hỗ trợ nhanh chóng hơn.

Kính báo,