Thông Báo - Lỗi Nạp Thẻ Tặng Quà

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Vì lý do kỹ thuật sáng 11/09 cập nhật PBM Thống Lĩnh Thiên Hạ, đã ảnh hưởng đến hoạt động Nạp Thẻ Tặng Quà và làm cho những khách hàng nạp trong khoảng thời gian 4h00 - 11h59 ngày 11/09/2015, không thể nhận được nhận được mốc Vàng tương ứng.

Quý Thành chủ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn. Thông tin vui lòng ghi rõ mốc nào chưa nhận được.

Thời gian nhận: từ hôm nay đến 23h59 ngày 13/09/2015 (sau thời gian này sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan).

Ngoài số Vàng hoàn trả theo mốc chưa nhận được, sẽ đền bù thêm 10% tổng nạp từ 16h05 ngày 07/09 đến 11h59 ngày 11/09/2015.

Quà Hỗ Trợ
10% trên tổng mức nạp.

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,