[Thông Báo] Lỗi không tham gia tính năng Quốc Chiến

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

BĐH xin gửi lời cáo lỗi chân thành đến tất cả các Thành Chủ do hiện tại các server: Kim Long, Mộc Long, Hoả Long, Thổ Long không tham gia được tính năng Quốc Chiến.

BĐH Ngọa Long đã nắm bắt được tình hình, đang gấp rút tiến hành sửa lỗi và sẽ có hướng đền bù cho các Thành Chủ ở 04 máy chủ trên.

Webgame Chiến Thuật Ngọa Long

Rất mong các Thành Chủ thông cảm vì sự cố bất tiện trên. 

Kính báo,