[thông Báo] Lỗi hồi máu tướng Mã Siêu

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Trong quá trình vận hành Ngọa Long, BĐH đã phát hiện ra lỗi phát sinh về việc hồi máu của tướng Mã Siêu (xanh lá cây), cụ thể như sau:

  • Theo bản thiết kế của hệ thống game Ngọa Long, các chiêu thức có liên quan đến việc hồi máu (lính) cho bản thân, đồng đội thì tối đa là 70000 máu (hoặc lính).
  • Nhưng trong đợt cập nhật vừa qua, tướng Mã Siêu có thể hồi máu (lính) cho bản thân lớn hơn 70000, điều này gây mất cân bằng game.

Webgame Chiến Thuật Ngọa Long
Võ Tướng Mã Siêu

BĐH Ngọa Long đã nắm bắt được tình hình, đang gấp rút tiến hành sửa lỗi để trở về đúng như bản thiết kế của game. Rất mong các Thành Chủ thông cảm vì sự cố bất tiện trên.

Kính báo,