Thông báo khóa tài khoản vĩnh viễn đối với thành chủ Lovely Cat - Máy chủ Hưng Long

Q

uý thành chủ kính mến!

Trong thời gian vừa qua, Bổn Trang đã nhận được những phản hồi về việc một số thành chủ lợi dụng lỗi kỹ thuật trong tính năng Ngao Du để tiến hành trục lợi cá nhân, gây mất cân bằng trong game cũng như quyền lợi cho các thành chủ khác.

Sau khi xem xét vấn đề và khắc phục được sự cố sau đợt bảo trì tối qua, Bổn Trang quyết định Khóa Tài Khoản Vĩnh Viễn đối với thành chủ Lovely Cat - Máy chủ Hưng Long. Thông qua trường hợp này, Bổn Trang cũng khuyến cáo các thành chủ tuyệt đối không lợi dụng các lỗi, sự cố để trục lợi cá nhân, gây mất cân bằng trong game. Mọi trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý một cách thích đáng.

Bức tranh Tam Quốc hùng tráng trong Webgame hay

Tất cả những khiếu nại đối với nhân vật Lovely Cat sẽ không được giải quyết, rất mong quý thành chủ thông cảm.

Bổn Trang kính báo,