Thông báo khẩn từ Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Trong ngày hôm nay, Ngọa Long bổn trang đã gặp một số trục trặc về mặt kỹ thuật và ban điều hành đã nhanh chóng tiến hành giải quyết gấp rút để giúp quý thành chủ an tâm trong quá trình tham gia.

Đối với những thành chủ bị ảnh hưởng bởi những lối từ hệ thống, bổn trang sẽ giải quyết như sau:

  • Reset lại kỹ năng Quốc Chính cấp góp bạc trong nội chính của tất cả các nước trên tất cả các máy chủ.
  • Các thành chủ bị trừ bạc ingame sẽ được bồi thường riêng nhiều hơn so với con số thiệt hại.
  • Với các thành chủ nhận thêm rất nhiều bạc, bổn trang sẽ tiến hành loại bỏ số bạc đã sử dụng để nâng cấp trang bị trong thời gian game bị lỗi.
  • Món quà từ Ngọa Long dành cho toàn bộ các thành chủ là 1.000.000 bạc500 vàng.

Đặc biệt, Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành sự kiện Valentine vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/02/2012 cho đến 4 giờ sáng ngày 15/02/2012, nội dung tương tự như Sự kiện Giáng SinhTết Âm lịch. Bổn trang sẽ gấp rút đưa thông tin chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Ngọa Long kính báo!