Thông Báo - Khắc Phục Lỗi Máy Chủ Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Bổn Trang rất lấy làm tiếc vì sự cố xảy ra với các máy chủ Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng trong thời gian qua.

Như đã thông báo, ngoài các phần thưởng đã trao cho cho tất cả Thành Chủ trên cả 3 server này ( bao gồm có nạp và không nạp vàng) trong ngày 23/07 gồm: 

  • 30 triệu Bạc
  • 10 triệu Chiến Công
  • 1000 Bánh Bao
  • 1000 Rượu
  • 1000 Thịt
  • 1000 Quân Công

BĐH sẽ tiến hành đền bù Vàng đã nạp cho các Thành Chủ đã nạp Vàng như sau:

STTTên nhân vậtVàng nạpVàng nạp + Đền bù
1  GàCon      450 495
2  Alantica   600 660
3  sacascas   10 20
4  Andy Lâu   200 270
5  Sáo        500 550
6  xoakuta    500 770
7  ZThienVuZ  2700 2970

Một lần nữa chân thành cáo lỗi và rất mong Quý Thành Chủ thông cảm, và tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,