[Thông Báo] Hoạt động Tích Lũy Tiêu Phí

Quý Thành Chủ thân mến!

Để tránh ảnh hưởng hoạt động Tích Lũy Tiêu Phí, Bổn Trang xin cáo lỗi về sai text hoạt động:

  • Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 16:00 ngày 22/04 đến 15:00 ngày 29/04/2019.
  • Server: Toàn bộ máy chủ.
  • Ảnh hưởng: Sẽ không bị ảnh hưởng bất kì Tích Lũy Tiêu Phí nào của Quý Thành Chủ.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ tích lũy hoạt động Tiêu Phí như bình thường.

Lưu ý: Quý Thành Chủ nào bị lỗi Tích Lũy Tiêu Phí reset khi qua ngày vui lòng gửi hỗ trợ để được hỗ trợ tốt nhất.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,