[Thông Báo] Hoạt động Tích Lũy Tiêu Phí

Quý Thành Chủ thân mến!

Để tránh ảnh hưởng hoạt động Tích Lũy Tiêu Phí, Bổn Trang xin cáo lỗi về sai text hoạt động:

  • Thời gian diễn ra hoạt động: 16:00 ngày 20/05 đến 15:00 ngày 27/05/2019.
  • Server ảnh hưởng: Các náy chủ không liên thông trong ngày 21/05.
  • Server không ảnh hưởng: (1208) Uy Dao 2 - (1209) Kim Đao 2.
  • Ảnh hưởng: Sẽ không bị ảnh hưởng bất kì Tích Lũy Tiêu Phí nào của Quý Thành Chủ.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Thành Chủ tích lũy hoạt động Tiêu Phí như bình thường.Lưu ý: Riêng các cụm gộp ngày 21/05/2019 của Uy Đao 2 và Kim Đao 2 đã reset trong ngày sau khi gộp có thể tích lũy lại bình thường.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,