Thông báo "Hoạt động Bộ Doanh"

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Vì lý do kỹ thuật nên Hoạt động Bộ Doanh gặp trục trặc đã tạo số lượng Khắc Văn không như đã thông báo tại trang chủ Ngọa Long.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi cùng quý Thành Chủ về sự cố trên và sẽ tiến hành xử lý thu hồi các Khắc Văn từ Hoạt động Bộ Doanh như sau:

  • Thu hồi 79 Khắc Văn dư ra so với thông báo tại trang chủ.
  • Những Thành chủ nào, ghép Khắc Văn lên cấp cao hơn thì sẽ bị xóa số lượng tương ứng.

BĐH Ngọa Long thành thật cáo lỗi cùng quý Thành Chủ vì sự cố bất tiện trên. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm.