Thông báo hoàn thành việc đền bù lỗi Nạp Thẻ Tặng Quà 11/09

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

BĐH Ngọa Long đã tiến hành hỗ trợ cho các Thành Chủ trong hoạt động Nạp Thẻ Tặng Quà từ 12h00 11/09 - 15h00 14/09/2015.

Quý Thành Chủ sẽ nhận lại Vàng và thêm 10% hỗ trợ như đã thông báo. Vàng sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản của quý Thành Chủ. Lê Thạch sẽ được gửi vào hộp thư.

Lưu ý:
  • Có khoảng 100 tài khoản tạm thời chưa nhận được phần thưởng, do nằm trong các server liên thông hôm nay - 15/09. Trong ngày mai - 16/09, sẽ tiếp tục trao thưởng các tài khoản này.
  • Vật phẩm Lê Thạch sẽ được trao qua Thư, Quý Thành chủ vui lòng nhận và cẩn thận khi xóa các Thư.

Danh sách các Thành Chủ nhận hỗ trợ xem tại đây.

Một lần nữa, Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,