[Thông báo] Hoàn tất liên thông server ngày 21/06

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Tiến trình bảo trì liên thông server [Ngày 21/06] đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Thành Chủ đã có thể bắt đầu trải nghiệm:


Cập Nhật Sự Kiện Tuần: [Sự kiện tuần]
Diễn ra từ ngày : 20/06/2022 đến 27/06/2022.

Chúc Quý Thành Chủ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Ngọa Long Website.

Nay kính báo,