[Thông báo] Hỗ trợ tách Khắc Văn

Để BĐH Ngọa Long nhanh chóng hỗ trợ tách Khắc Văn, tra cứu số lượng chênh lệch quý Thành chủ vui lòng mô tả ngắn gọn và rõ ràng như mẫu bên dưới:

 • Thời gian ghi nhận: từ ngày 24/11/2014 – 24:00 26/11/2014. Sau thời gian này sẽ không hỗ trợ bất kỳ trường hợp nào liên quan.
 • Thành chủ yêu cầu hỗ trợ tách Khắc Văn, vui lòng gỡ Khắc Văn khỏi trang bị.
 • Chỉ hỗ trợ tách Khắc Văn xuống cấp thấp nhất là cấp 10.
 • Trong nội dung gửi hỗ trợ, Thành chủ vui lòng để lại số điện thoại, trong trường hợp cần xác nhận thông tin, Bổn Trang sẽ liên lạc qua số điện thoại này.
 • Thành chủ nào đã gửi hỗ trợ trong ngày 21/11/2014 đến 23/11/2014 hoặc chưa đúng như gợi ý bên dưới, Thành chủ vui lòng bổ sung thông tin tại trang http://hotro.zing.vn.
 • Những Thành chủ nào cố tính báo sai sự thật, tùy theo trường hợp sẽ bị khóa tài khoản từ 3 ngày đến khóa vĩnh viễn.

Ví dụ cách gửi hỗ trợ:

 • Tách Khắc Văn:
  • Cần tách tất cả các Khắc Văn cấp 14, 15 xuống cấp 12.
  • Hoặc cần tách các Khắc Văn 12, 13 xuống cấp 11.
  • V...V...
 • Thiếu Khắc Văn:
  • Mất 3 cái Khắc Văn 11.
  • Mất 1 cái Khắc Văn 14.
  • V...V...