[Thông Báo] Hỗ trợ đền bù vật phẩm Thiết Đan Thư.

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Thông báo về trường hợp lỗi mất vật phẩm Thiết Đan Thư. Bổn Trang xin được thông báo với tất cả các Thành Chủ của cụm liên server Uy Đao 2 (1208) và Kim Đao 2 (1209) của máy chủ Ngọa Long với nội dung như sau:

Nội dung:

 • Gửi hỗ trợ: Quý Thành Chủ trong 2 cụm server trên bị mất vật phẩm Thiết Đan Thư vui lòng gửi theo đường link.
 • Điều kiện để đền bù: Áp đụng cho các Quý Thành Chủ nằm trong 2 cụm server Uy Đao 2 và Kim Đao 2.
 • Code Đền Bù:
  • Code đền bù thay cho lời xin lỗi từ BĐH Ngọa Long gửi đến các Quý Thành Chủ.
 • Nội Dung Code:
  • Bạc: 100.000.000
  • Lệnh: 200
  • Chiến công: 3.000.000

BĐH chân thành xin lỗi, rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Bổn Trang kính bút.