[Thông Báo] Dừng Hoạt Động Túi Zing Xu

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Kể từ ngày 20/02/2019 VNG sẽ tạm dừng mọi hoạt động nạp ZingXu vào Túi Zing Xu (Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu). ZingXu còn dư trong túi ZingXu vẫn được tiếp tục sử dụng để chuyển đổi sang game.

[THÔNG BÁO] DỪNG HOẠT ĐỘNG TÚI ZINGXU


Từ ngày 20/02/2019, Quý Thành Chủ sẽ không thể sử dụng ZingXu để quy đổi vào bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của VNG được nữa, số ZingXu còn tồn (nếu có) sẽ được xóa bỏ.

Quý Thành Chủ xin lưu ý và sắp xếp chuyển đổi ZingXu từ Túi ZingXu sang game trước ngày 20/02/2019 để tránh những mất mát không đáng có.

Các thắc mắc liên quan đến Ngọa Long, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.talktv.vn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay Kính báo,