Thống báo đột xuất về Quốc Chiến

Quý thành chủ kính mến,

Vì một số lý do cập nhật mà sự kiện Quốc Chiến đã không thể diễn ra theo đúng dự định khiến quý thành chủ gần xa phiền lòng. Rất mong các quý thành chủ lượng thứ và thông cảm cho sự bất tiện này.

Nay, bổn trang xin được thông báo những thông tin mới nhất như sau:

  • Vào ngày mai, Chủ Nhật, 12/02/2012, tính năng Quốc Chính - Vương Vị Tranh Đoạt vẫn diễn ra bình thường vào lúc 20 giờ.
  • Để bù đắp cho sự thiếu sót tối nay, bổn trang sẽ mở tính năng Quốc Chiến vào tối thứ Hai, 13/02, lúc 19 giờ 30 phút.
  • Vào thứ Bảy và Chủ Nhật tuần sau, 18 và 19/02/2012, các tính năng sẽ diễn ra bình thường: Quốc Chiến lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, Quốc Chính lúc 20 giờ tối Chủ Nhật.

Ngọa Long kính báo!