Thông Báo Đóng Cổng Phúc Lợi Đổi Quà VIP

Vì lý do lỗi kỹ thuật, hệ thống đổi quà VIP sẽ đóng cửa trong thời gian tới và ưu hóa ingame tốt hơn. BĐH xin thông báo lịch trình cụ thể:

Lưu ý:
  • Hệ thống tích điểm phúc lợi sẽ kéo dài đến 23:59 ngày 27/9/2018.
  • Quý Thành Chủ vui lòng sử dụng hết điểm tích lũy đổi quà trong thời gian trên.
  • Sau thời gian trên, hệ thống sẽ đóng và mọi yêu cầu hỗ trợ sẽ không được giải quyết.