Thông Báo - Dời Thời Gian Sự Kiện Ưu Đãi Ngày Vàng

Qúy Thành Chủ kính mến,

Do xuất hiện một số phát sinh ngoài ý muốn, Bổn Trang xin thông báo đến quý Thành Chủ về vấn đề dời thời gian diễn ra sự kiện Ưu Đãi Ngày Vàng. Bổn Trang sẽ thông cáo đến quý Thành Chủ ngay sau khi sự cố được khắc phục.

Bổn Trang chân thành cáo lỗi cùng quý Thành Chủ vì sự cố trên, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn,