Thông Báo - Dời Hoạt Động Tranh Bá Server

Quý Thành Chủ thân mến!

Sau khi liên thông các máy chủ với nhau, các nhân vật sẽ thay đổi mã số máy chủ, nên sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tính năng Tranh Bá; chính vì điều này, tính năng Tranh Bá được dời đến tuần thứ ba của tháng 12.

BĐH xin thông báo đến quý Thành chủ được rõ và nắm được tình hình chuẩn bị binh lực.

BĐH Ngọa Long chân thành cáo lỗi tới toàn bộ quý Thành Chủ vì sự chậm trễ này.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,