[Thông Báo] Cập nhật phiên bản mới "Diệt Thế Thần Kiếm"

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để chuẩn bị tốt cho việc cập nhật phiên bản mới "Diệt Thế Thần Kiếm" Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 00:00 đến 04:00 ngày 04/02/2015.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Sau thời gian bảo trì, Thành Chủ có thể đăng nhập, trải nghiệm các hoạt động và tính năng mới của phiên bản "Diệt Thế Thần Kiếm".

Lưu ý

  • Quý Thành chủ vui lòng sử dụng Bạc và để dưới mức 2 tỷ, vì phần dư ra sẽ bị mất.
  • Các thế lực trong Thôn Thiên sẽ bị reset lại, để khởi động vòng mới.
  • Tham khảo thêm tại đây.

Kính báo,