Thông báo: Cập nhật Hán vị quần hùng

Qúy thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào lúc 01 giờ ngày 08/03/2012 để cập nhật tính năng mới Hán vị quần hùng.

Bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long

01 giờ đến 04 giờ ngày 08/03/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường và trải nghiệm cập nhật mới nhất của bổn trang!

Trân trọng cảm ơn!