Thay đổi thời gian sự kiện "Quà Tặng Ngọa Long"

Ngọa Long Bổn Trang xin thông báo đến các Thành Chủ về việc thay đổi thời gian của hoạt động Mùa Hè XanhVòng Quay May Mắn trong sự kiện "Quà Tặng Ngọa Long" như sau:

 • Hoạt động Mùa Hè Xanh:
  • Thời gian cũ: 10:00 ngày 04/08/2014 đến 09:00 ngày 08/08/2014.
  • Thời gian mới: 10:00 ngày 04/08/2014 đến 14:00 ngày 07/08/2014.
  • Hoạt động Mùa Hè Xanh sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, quý Thành Chủ vui lòng nhận các mức nhận thưởng, Thành Chủ nào cố tình không nhận thưởng, sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan.
 • Hoạt động Vòng Quay May Mắn, sẽ mở sớm hơn thời gian dự kiến:
  • Thời gian cũ: 10:00 ngày 08/08/2014 - 09:00 ngày 11/08/2014.
  • Thời gian mới: 15:00 ngày 07/08/2014 - 09:00 ngày 11/08/2014.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự bất tiện này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.