Thay đổi thời gian mở hoạt động hàng tuần

Q

uý Thành Chủ kính mến!

Để thuận tiện cho các Thành Chủ tham gia các hoạt động và sự kiện ingame, BĐH Ngọa Long xin phép điều chỉnh thời gian diễn ra sự kiện tuần như sau:

  • Thời gian mở và đóng sự kiện của các tuần trước: 09:00 đóng và 10:00 mở một số hoạt động vào Thứ 6 hoặc Thứ 2.
  • Thời gian mở và đóng hoạt động mới: 15:00 đóng và 16:00 mở một số hoạt động vào Thứ 6 hoặc Thứ 2.

Thông tin chi tiết quý Thành chủ có thể tham khảo trực tiếp tại đây và trang chủ Ngọa Long http://ngoalong.360game.vn. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi tiếng Việt có dấu tại hotro.zing.vn.

Kính báo,