Thay đổi chức năng VIP hấp dẫn hơn

Quý thành chủ kính mến,

Ngoài cấp độ thông thường, Ngọa Long còn mở ra 10 cấp độ VIP từ 1 tới 10 để quý thành chủ có nhiều lựa chọn cho việc nâng cấp thành trì.

Trong bản cập nhật phiên bản Đại Hải Chiến mới nhất, Ngọa Long đã có một số điều chỉnh Chức năng VIP hấp dẫn hơn dành cho quý thành chủ.

Tương ứng với từng cấp độ VIP thì quyền hạn cũng sẽ gia tăng ở việc nâng cấp kiến trúc, số lượng tướng được phép huấn luyện, thời gian huyến luyện, cũng như số lượng quân lệnh được mua…

Thông tin chi tiết trong 3 bảng dưới đây, kính mời các thành chủ tham khảo.

Cấp độ VIP Yêu cầu Vàng Phần thưởng đạt được
Số kiến trúc Số tướng huấn luyện Phương thức luyện Mua Quân lệnh Trang bị đúc
1 100 4 7 Ác mộng 20 Đúc đồng
2 500 4 7 Địa ngục 30 Đúc đồng
3 1.000 5 9 Địa ngục 40 Đúc đồng
4 2.000 5 9 Địa ngục 50 Đúc đồng
5 5.000 6 11 Địa ngục 60 Đúc đồng
6 10.000 6 11 Vô song 70 Đúc bạc
7 20.000 7 13 Vô song 80 Đúc bạc
8 50.000 7 15 Vô song 90 Đúc bạc
9 100.000 8 17 Vô song 100 Đúc bạc
10 150.000 8 20 Vô song 110 Đúc vàng
Cấp độ VIP Yêu cầu Vàng Phần thưởng đạt được
Vàng tăng nhanh Tự động cày tháp 1 khóa Săn bắt Săn bắt gấp 2 Võ tướng cầu nguyện
1 100   Mở      
2 500   Mở      
3 1.000   Mở Mở    
4 2.000   Mở Mở    
5 5.000   Mở Mở Mở  
6 10.000   Mở Mở Mở  
7 20.000   Mở Mở Mở  
8 50.000 Mở Mở Mở Mở Mở
9 100.000 Mở Mở Mở Mở Mở
10 150.000 Mở Mở Mở Mở Mở
Cấp độ VIPYêu cầu Vàng Phần thưởng đạt được
Nổ hết lu Chuyển sinh vàng 1 khóa Chuyển sinh Cường chế tuần tra Quà login
1100         2 lần
2500         2 lần
31.000         2 lần
42.000     Mở   3 lần
55.000     Mở   3 lần
610.000     Mở   3 lần
720.000     Mở   3 lần
850.000   Mở Mở Mở 3 lần
9100.000   Mở Mở Mở 3 lần
10150.000 Mở Mở Mở Mở 3 lần

Bổn trang kính báo!