Thập đại Uy Danh tại Ngân Long và Phúc Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Ngân LongPhúc Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 24/02/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao. Đặc biệt, tại máy chủ Ngân Long có thành chủ Husk đã đạt được 1 triệu điểm Uy Danh. Đây là số điểm Uy Danh cao nhất mà chưa thành chủ nào đạt được trong thời gian 2 tuần.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Ngân Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 Husk 1.000.000 Ngụy
2 ACG 876.530 Ngụy
3 Tiêu Vân Long 875.446 Thục
4 9999vang 865.512 Ngô
5 Vô Song 807.827 Ngụy
6 City Hunter 785.202 Thục
7 10K 721.649 Ngụy
8 TriệuTửVân 709.669 Thục
9 Tư Mã VoVa 700.008 Ngụy
10 MaCaRong 685.824 Thục

Kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Phúc Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 Play Boy 902.141 Ngô
2 zzTranNguyenzz 807.632 Ngụy
3 FC550 793.652 Thục
4 beback2killem 754.867 Ngụy
5 Shinkara 667.719 Ngụy
6 »™ ¦ßÄߥ¦ ™« 654.309 Thục
7 MrTony 617.999 Ngụy
8 ChienThan 593.714 Ngô
9 Mèo Hen 581.302 Ngụy
10 Moon™ 572.104 Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Minh Long đến hết ngày 02/03Lôi Long đến hết ngày 09/03/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!