Thập đại Uy Danh tại máy chủ Vương Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Vương Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 29/06/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Vương Long như sau:

Top 10 Thành chủ Quốc gia
1 ZKhuongTuNhaZ Ngô
2 o0oDươngGiao0o Thục
3 QuanVũ Ngô
4 Long Đế Ngô
5 Tàn Binh Thục
6 namde Ngô
7 xKuTomxG Thục
8 QuangProYeYe Ngô
9 HT Thục
10 Sat Thu Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
Bạc Chiến Công
1 15,000,000  1,000,000 
2 12,000,000  800,000 
3 10,000,000  700,000 
4 8,000,000  600,000 
5 6,000,000  500,000 
6 4,000,000  300,000 
7 4,000,000  300,000 
8 4,000,000  300,000 
9 4,000,000  300,000 
10 4,000,000  300,000 

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Ngạo Long đến hết ngày 06/07/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!