Thập đại Uy Danh tại máy chủ Tường Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Tường Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 24/08/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Tường Long và phần thưởng như sau:

Top 10 Thành chủ Quốc gia Thưởng Bạc Thưởng Chiến Công
1 LONG_HO Ngụy 15,000,000  1,000,000 
2 ™LONG™ Ngụy 12,000,000  800,000 
3 3x3 Ngụy 10,000,000  700,000 
4 Mã Vân Lộc Ngô 8,000,000  600,000 
5 HaiLang Ngụy 6,000,000  500,000 
6 o0KyO0o Ngụy 4,000,000  300,000 
7 mrgonkool Thục 4,000,000  300,000 
8 Cu ti Ngô 4,000,000  300,000 
9 Điêu Thuyền Thục 4,000,000  300,000 
10 yoshuka Ngô 4,000,000  300,000 

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!

Bổn trang kính báo!