Thập đại Uy Danh tại máy chủ Trúc Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Trúc Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 17/02/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Trúc Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 NôBiTa 935.047 Ngụy
2 KingOfWAR 898.252 Ngụy
3 HeoKòi 840.656 Ngụy
4 NamCa 835.561 Ngụy
5 Dark Knight 820.478 Ngụy
6 Quách Gia 778.588 Ngụy
7 Triệu Tử Long 740.122 Ngô
8 ĐừngCóBốLáo 710.037 Ngô
9 Tiểu Hổ 672.566 Ngụy
10 HL 669.665 Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Ngân LongPhúc Long đến hết ngày 24/02/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!