Thập đại Uy Danh tại máy chủ Thiết Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Thiết Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 30/03/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Thiết Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 ThinhSke 1.000.000 Ngụy
2 KinhKhaRunam 1.000.000 Ngụy
3 XungBa 995.797 Ngụy
4 Phạm Gia Khánh 994.673 Ngụy
5 VipHn 929.608 Thục
6 Amidamaru¤ 877.805 Ngô
7 thunder 854.425 Thục
8 ShadowNinja 829.884 Thục
9 CyrAnO 825.125 Thục
10 MrKunkka 824.188 Thục

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Hàng Long đến hết ngày 06/04 Bá Long đến hết ngày 13/04/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!