Thập đại Uy Danh tại máy chủ Tàng Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Tàng Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 03/02/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Tàng Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 KingCooker 713.819 Ngô
2 R O M E O 704.327 Ngụy
3 uhthenhe 702.540 Ngụy
4 IKS 699.114 Ngô
5 ttastuan 697.641 Ngụy
6 Lady La Lối 667.275 Ngụy
7 Nguyen Tan 667.211 Ngụy
8 Lênh Hồ Xung 658.494 Thục
9 YangBoss 653.056 Ngụy
10 :ThikLove 643.613 Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Trúc Long đến hết ngày 17/02/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!