Thập đại Uy Danh tại máy chủ Phi Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Phi Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 20/04/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Phi Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 MaLongBong 1.000.000 Ngô
2 ACG 989.443 Ngô
3 Ku Tý 862.652 Ngô
4 Vinh City 837.598 Ngô
5 Con Trai Rồng 824.793 Thục
6 ÷··´¯·»Kem 811.988 Ngụy
7 MrSaD 743.179 Thục
8 TrấnNguyên 723.139 Ngụy
9 HT 720.216 Thục
10 Kuden 712.666 Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Mãnh Long đến hết ngày 11/05/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!