Thập đại Uy Danh tại máy chủ Nguyệt Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Nguyệt Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 25/05/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Nguyệt Long như sau:

Top 10 Thành chủ Quốc gia
1 AndyHau Ngô
2 HứaChữ Ngụy
3 ĐôRêMon™ Ngụy
4 xMeoRungX Ngô
5 Darrent Ngô
6 Hades Thục
7 Nôbita™ Ngụy
8 Nử Nhi Hồng Ngụy
9 Ngô Vương Ngô
10 Dịch hỏa Thục

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Hắc Long đến hết ngày 08/06/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!