Thập đại Uy Danh tại máy chủ Ngọc Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Ngọc Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 16/03/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Ngọc Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 Tuấn Gia Bảo 1.000.000 Ngô
2 z0z0 998.344 Ngô
3 Khanhon0 997.185 Ngô
4 Sói 944.387 Ngụy
5 PV Yên Tử 920.816 Ngụy
6 Bá Đạo 823.314 Ngô
7 Ngoa Long 817.881 Ngô
8 NLTT12 817.326 Ngô
9 Lưu Manh 812.664 Thục
10 HoàngLong 770.453 Thục

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Truy Long đến hết ngày 23/03Thiết Long đến hết ngày 30/03/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!