Thập đại Uy Danh tại máy chủ Minh Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Minh Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 02/03/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Minh Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 GiangLinh 869.262 Thục
2 LongVương 850.703 Ngô
3 »SoLaNo« 846.855 Thục
4 MrBi 821.001 Thục
5 vũKenX 811.337 Ngụy
6 Lê Minh 809.367 Thục
7 KhongTu 797.877 Ngụy
8 GiaoLong 769.047 Thục
9 Khánh Hòa 709.985 Ngụy
10 Vô Tình 700.137 Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại máy chủ Lôi Long đến ngày 09/03Ngọc Long đến hết ngày 16/03/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!