Thập đại Uy Danh tại máy chủ Mãnh Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Mãnh Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 04/05/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Mãnh Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 oOskyOo 994.500 Ngụy
2 BaBySky 849.934 Thục
3 Sợ Gì Aj 847.565 Thục
4 Ngọa 733.260 Thục
5 noibuonmangtenem 728.070 Ngụy
6 HL 727.311 Ngụy
7 Vua Mạo Hiểm 702.953 Thục
8 Zhang Leon 693.676 Thục
9 LordOfWar 664.492 Thục
10 Tường KaKa 657.734 Thục

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Đại Long đến hết ngày 11/05/2012 Vân Long đến hết ngày 18/05/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!