Thập đại Uy Danh tại máy chủ Lôi Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Lôi Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 09/03/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Lôi Long như sau:

Top 10 Thành chủ Uy Danh Quốc gia
1 TuanKaKa 814.563 Thục
2 AMC 772.117 Ngụy
3 Kim Long 739.122 Thục
4 Dragon 701.982 Ngụy
5 Tiffany 700.173 Ngụy
6 Đại Bàng Xanh 689.344 Ngô
7 VIP 683.685 Thục
8 SupperNova 678.086 Ngụy
9 Nguyễn 660.764 Thục
10 OverSoul 650.972 Thục

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Ngọc Long đến hết ngày 16/03Truy Long đến hết ngày 23/03/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!