Thập đại Uy Danh tại máy chủ Đại Long

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện chào mừng khai mở máy chủ Đại Long đã chính thức khép lại thành công vào ngày 11/05/2012 với những thành chủ xuất sắc đạt điểm Uy Danh cực kỳ cao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả Thập đại Uy Danh tại máy chủ Đại Long như sau:

Top 10 Thành chủ Quốc gia
1 Thiên Ân Ngụy
2 Nguyệt Vy Thục
3 m0emo3 Ngụy
4 G Dragon Thục
5 test4 Thục
6 Ăn Mày Đi SH Thục
7 Anh Thi Ngụy
8 Triệu Mẫn Thục
9 CùiBắpĐạiSư Ngô
10 Kinos Ngô

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
1 5.000 5.000.000
2 4.000 4.500.000
3 3.500 4.000.000
4 3.000 3.500.000
5 2.500 3.000.000
6 2.000 2.500.000
7 1.500 2.000.000
8 1.500 1.500.000
9 1.500 1.500.000
10 1.500 1.500.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Vân Long đến hết ngày 18/05/2012 Nguyệt Long đến hết ngày 25/05/2012.

Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!