Thành chủ nào đã nhận Chiến đồ đao?

Quý thành chủ kính mến,

Bên cạnh Thập đại Uy Danh lẫy lừng, tại máy chủ Tàng Long cũng có những thành chủ đã đoạt được Bách thú chiến đồ đao.

Bổn trang xin mạn phép công bố kết quả 10 thành chủ xuất sắc nhận Bách thú chiến đồ đao tại máy chủ Tàng Long như sau:

Top 10 Thành chủ
1 uhthenhe
2 Lady La Lối
3 Dương Khang
4 Thần
5 Lênh Hồ Xung
6 KenGX
7 GiaCátLượng
8 ten-pham-quy
9 Vincent valenti
10 SIR_COCO

Phần thưởng cho 10 quý thành chủ bao gồm:

Hạng Phần thưởng
Vàng Bạc
1 3.000 4.000.000
2 2.000 3.500.000
3 1.500 3.000.000
4 1.000 2.000.000
5 1.000 2.000.000
6 1.000 2.000.000
7 1.000 2.000.000
8 1.000 2.000.000
9 1.000 2.000.000
10 1.000 2.000.000

Quý thành chủ vẫn có thể tham gia Thập đại Uy Danh tại Trúc Long đến hết ngày 17/02/2012. Kính chúc thành chủ sớm vang danh thiên hạ!