Thành chủ muốn đổi mới tính năng nào?

Quý thành chủ kính mến,

Chắc hẳn quý thành chủ đều đã biết Ngọa Long sắp sửa tung ra phiên bản cập nhật rất lớn vào dịp cuối năm. Bản cập nhật nhằm mục đích giúp các thành chủ có những trải nghiệm game tốt nhất. Vì vậy Ban Điều Hành muốn biết sở thích của đa số thành chủ về các tính năng mới.

Các thành chủ muốn tính năng nào được đổi mới trong phiên bản mới lần này?


Nhấn vào hình để tham gia khảo sát

Ban Điều Hành sẽ quyết định đổi mới các tính năng trong phiên bản mới theo kết quả khảo sát này! Vì vậy, các thành chủ hãy cùng góp ý kiến để phiên bản mới được ra mắt tốt nhất!

Bổn trang kính báo!