Thành chủ đầu tiên đạt đẳng cấp 80

Hôm nay, trong khi hầu hết các thành chủ đều đang loay hoay ở đẳng cấp 60 và các nhiệm vụ tại phó bản thì đã có 4 thành chủ hoàn thành bản đồ Công Tôn Toản – Giới Kiều. Đây là bản đồ cực kỳ khó vượt với rất nhiều địch tướng mạnh.

Một khi đã vượt qua được bản đồ này, quý thành chủ dễ dàng đi đến đẳng cấp 80 một cách nhanh chóng. Và đặc biệt, thành chủ Lee đã đạt mốc đẳng cấp 80.

Khi ở đẳng cấp này, thành chủ có quyển mở Tháp Thí Luyện, đánh quái, thu thập Hồn tướng và lấy được những vị tướng mới với sức mạnh kinh thiên động địa.

Với những vị tướng mới trong Tháp Thí Luyện, con đường chinh phục thiên hạ của quý thành chủ đã thực sự mở ra trước mắt.