Thành chủ đầu tiên đạt đẳng cấp 60

Chúc mừng thành chủ đầu tiên đạt đẳng cấp 60 ở cụm máy chủ Hỏa Long.

Chỉ sau 2h30 phút khai mở game, từ 9 giờ tới 11h30, thành chủ NguyenTruc đã đạt tới đẳng cấp rất cao.

NguyenTruc thành chủ đã chọn nước Thục để để gia nhập bởi hâm mộ người anh hùng Lưu Bị.

Với đẳng cấp cao này, con đường chinh phục thiên hạ của thành chủ sẽ rộng mở thênh thang, lưu danh tam quốc.