Tháng 8 sẽ có cập nhật mới?

Quý thành chủ kính mến,

Theo thông tin hành lang bổn trang vừa nhận được, sắp tới, cụ thể là trong tháng 8, Ngọa Long sẽ có một bản cập nhật mới hấp dẫn. Đi kèm với sự kiện cập nhật sẽ là một chương trình khuyến mãi hấp dẫn mà bổn trang sẽ thông báo ngay đến quý thành chủ khi có tin chính thức.

Trong đợt cập nhật lần này, các thành chủ sẽ được làm quen với rất nhiều tính năng mới hấp dẫn:

  • Phó bản mới Thế lực Lữ Bố - Mãnh tướng vô song để chiêu mộ Lữ Bố.
  • Tính năng Đúc được nâng cấp: trang bị sẽ kế thừa tính năng của trang bị cũ.
  • Tính năng Khắc văn tổng cộng chia làm 3 loại thuộc tính: công kích, phòng ngự, binh lực. Mang những khắc văn này in lên trang bị lập tức có thể lấy được thuộc tính khắc văn.
  • Trong thương  xã tăng mới 1 chức năng Thương phái. Kiến trúc này là nguồn chủ yếu mà  thành chủ lấy được khắc văn.

Trên đây chỉ là những liệt kê sơ lược của bản cập nhật Ngọa Long tháng 8! Chi tiết ra sao, bổn trang sẽ tiếp tục tìm hiểu và giải tỏa thắc mắc này để thông báo rộng rãi đến toàn thể thành chủ!

Bổn trang kính báo!