Tham gia VBonus nhận ngay 2 loại code khủng

Quý thành chủ kính mến,

Kính mời quý thành chủ tiếp tục tham gia sự kiện Vbonus đang rất nóng! Chỉ cần đăng ký tham gia với các chủ PMTT, quý thành chủ sẽ nhận được ngay 2 code khủng khi đạt điều kiện. Thông tin chi tiết chương trình xem tại đây.

Tên code Điều kiện nhận Phần thưởng
Code level 80 Nhân vật đạt level 80 3.000.000 Bạc
300.000 Chiến Công
Code level 110 Nhân vật đạt level 110 5.000.000 bạc
1.000.000 chiến công
10.000 hồn tướng
50 ngọc cam
50 ngọc tím

Lưu ý: Code nhận được có thể sử dụng cho bất kỳ tài khoản nào (kể cả các tài khoản cũ).

Bổn trang kính báo!