Tham gia Chiến hạm hải đạo ngay

Quý thành chủ kính mến. Nạn hải tặc hiện đang hoành hành ở vùng biển Ngọa Long. Quý thành chủ hãy góp sức mình trừ gian diệt bạo để đem lại sự bình yên cho dân chúng!

Bổn trang xin được giới thiệu Phó bản Chiến hạm hải đạo, đi kèm theo đó là các thay đổi ingame đáng chú ý.

Phó bản Hải chiến

Phó bản Chiến hạm hải đạo, hay còn gọi là Hải chiến, là một địa điểm để quý thành chủ tấn công hải tặc và nhận thưởng.

  • Thời gian: 3 giờ sáng ngày 28/04 - 11/05/2012.
  • Trong phó bản có hải tặc cấp 40, 60, 80, 100, 120, 140.
  • Đánh bại hải tặc sẽ rơi ra tạp ngư, vỏ sò, cua, tôm hùm, cá mập, tinh thể biển...

Các thay đổi ingame

Tăng thêm Tháp thí luyện

Tăng mới tháp thí luyện tầng 121 đến 140.

Xóa thời gian đếm ngược

Xóa thời gian đếm ngược của tất cả kỹ năng trong Phủ sách lược.

Điều chỉnh thời gian đếm ngược Quốc chiến
  • Chỉnh thời gian đếm ngược di chuyển của Quốc chiến là 2 giây.
  • Chỉnh thời gian đếm ngược chiến đấu của Quốc chiến là 5 giây.
  • Chỉnh thời gian đếm ngược sử dụng kỹ năng của Quốc chiến là 5 giây.
  • Chỉnh thời gian đếm ngược chờ hồi sinh của Quốc chiến là 5 giây.
  • Chỉnh tiêu phí kỹ năng mua bán của Quốc chiến là 20 vàng.

Chúc quý thành chủ tham gia phó bản thành công!